ELIGIA

ELIGIA
Oil on Canvas, 61 x 82.5 in, 1985

Oil on Canvas - 80's